2018 roster


Pitchers

 #13 TAKUMA NISHIKAWA

#13

TAKUMA NISHIKAWA

 #14  YUTO KAKAZU

#14 

YUTO KAKAZU

 #15 HIDEKATSU MITANI

#15

HIDEKATSU MITANI

 #17 DAICHI ISHII

#17

DAICHI ISHII

 #18 YOSHIKI KATOH

#18

YOSHIKI KATOH

 #20 TSUYOSHI FURUYA

#20

TSUYOSHI FURUYA

 #28 SYUNTA OKABE

#28

SYUNTA OKABE

 #37 YUDAI MARUYAMA

#37

YUDAI MARUYAMA

 

catchers

 #8 YUSAKU ANDOH

#8

YUSAKU ANDOH

 #27 Hasegawa kai

#27

Hasegawa kai

 

Infielders

 #1 SYOHEI WAKAHARA

#1

SYOHEI WAKAHARA

 #2 YOSHIKI MORITA

#2

YOSHIKI MORITA

 #3 DAICHI TAKUMI

#3

DAICHI TAKUMI

 #9 RIKU USAGAWA

#9

RIKU USAGAWA

 #10 NORIHARU YAMASHIRO

#10

NORIHARU YAMASHIRO

 #24 YUTO HIDAKA

#24

YUTO HIDAKA

 #26 YUGO OKADA

#26

YUGO OKADA

 #46 HIROYASU SATO

#46

HIROYASU SATO


Outfielders

 #4 GINJIRO FUJIWARA

#4

GINJIRO FUJIWARA

 #34 SANFO LASSINA

#34

SANFO LASSINA

 # 43 TAKAHIRO MORISHITA

# 43

TAKAHIRO MORISHITA

 #45 TAKAMASA MIYATA

#45

TAKAMASA MIYATA

 #55 YUKI TAKAI

#55

YUKI TAKAI

 
 

Trainees

 # 16 NATOSHI SHIBUYA

# 16

NATOSHI SHIBUYA

 #22 LEE SANG HAK

#22

LEE SANG HAK

 #23 HAN SUNG GU

#23

HAN SUNG GU

 #25 RYU HASHIMOTO

#25

RYU HASHIMOTO

 # 31 TOSHIKI HIDA

# 31

TOSHIKI HIDA

 #36 KURATA FUJIWARA

#36

KURATA FUJIWARA

 #61 YOSHIA YASUDA

#61

YOSHIA YASUDA

 #66 RYO TANAKA

#66

RYO TANAKA