2018 roster


Pitchers

#13 TAKUMA NISHIKAWA

#13

TAKUMA NISHIKAWA

#14  YUTO KAKAZU

#14 

YUTO KAKAZU

#15 HIDEKATSU MITANI

#15

HIDEKATSU MITANI

#17 DAICHI ISHII

#17

DAICHI ISHII

#18 YOSHIKI KATOH

#18

YOSHIKI KATOH

#20 TSUYOSHI FURUYA

#20

TSUYOSHI FURUYA

#28 SYUNTA OKABE

#28

SYUNTA OKABE

#37 YUDAI MARUYAMA

#37

YUDAI MARUYAMA

 

catchers

#8 YUSAKU ANDOH

#8

YUSAKU ANDOH

#27 Hasegawa kai

#27

Hasegawa kai

 

Infielders

#1 SYOHEI WAKAHARA

#1

SYOHEI WAKAHARA

#2 YOSHIKI MORITA

#2

YOSHIKI MORITA

#3 DAICHI TAKUMI

#3

DAICHI TAKUMI

#9 RIKU USAGAWA

#9

RIKU USAGAWA

#10 NORIHARU YAMASHIRO

#10

NORIHARU YAMASHIRO

#24 YUTO HIDAKA

#24

YUTO HIDAKA

#26 YUGO OKADA

#26

YUGO OKADA

#46 HIROYASU SATO

#46

HIROYASU SATO


Outfielders

#4 GINJIRO FUJIWARA

#4

GINJIRO FUJIWARA

#34 SANFO LASSINA

#34

SANFO LASSINA

# 43 TAKAHIRO MORISHITA

# 43

TAKAHIRO MORISHITA

#45 TAKAMASA MIYATA

#45

TAKAMASA MIYATA

#55 YUKI TAKAI

#55

YUKI TAKAI

 
 

Trainees

# 16 NATOSHI SHIBUYA

# 16

NATOSHI SHIBUYA

#22 LEE SANG HAK

#22

LEE SANG HAK

#23 HAN SUNG GU

#23

HAN SUNG GU

#25 RYU HASHIMOTO

#25

RYU HASHIMOTO

# 31 TOSHIKI HIDA

# 31

TOSHIKI HIDA

#36 KURATA FUJIWARA

#36

KURATA FUJIWARA

#61 YOSHIA YASUDA

#61

YOSHIA YASUDA

#66 RYO TANAKA

#66

RYO TANAKA